• Imprimeix

Estades

Estades formatives del professorat a les empreses i institucions

Informació general

Per tal d'aconseguir que els ensenyaments que rep l'alumnat de formació professional inicial, ensenyaments artístics i ensenyaments esportius, millorin en qualitat i el capacitin per a accedir a un món laboral cada cop més exigent, especilitzat i complex, és important que el professorat estigui en contacte amb el món de l'empresa. Amb la finalitat d'acostar el professorat als processos productius, les tecnologies actuals i la prestació de serveis, el Departament d'Ensenyament organitza les estades del professorat a les empreses i institucions, modalitat del pla de formació.

Les estades representen una oportunitat única perquè el professorat estigui en contacte amb empreses del sector productiu relacionat amb els ensenyaments que imparteix; les estades són una forma important de reciclatge que significa per als docents l'adquisició de nous coneixements que podran transmetre a l'alumnat. 

Documents informatius

Estades del professorat en empreses i institucions (pels centres)

Estades del professorat en empreses i institucions (per les empreses)

 

Regulació d'estades

Les estades formatives del professorat a les empreses i institucions estan regulades per l'ordre i convocatòria següents:

Ordre que regula les estades (DOGC núm. 4525 - 07/12/2005)

Convocatòria curs 2017-2018 (DOGC núm. 7535 – 15.01.2018)

 

Tipus d'estades

Existeixen dos tipus d'estada:

 

 • Estades tipus A, sense substitució.
 • Estades tipus B, amb substitució

 

Recerca d'empresas

Si no disposeu d'empresa, tenim una base de dades, no consultable per l'usuari, amb un elevat nombre d'empreses que abasta totes les famílies professionals i que pot facilitar la tasca de recerca del lloc adient per a fer l'estada.

Es pot fer una sol·licitud de cerca en aquest sentit per correu electrònic a l'adreça: fpestades.ensenyament@gencat.cat

Per tal de simplificar la cerca d'empresa, es facilita un conjunt de propostes amb un format estàrdard que podeu trobar aquí. Podeu triar una d'aquestes propostes o presentar la vostra.

 

Procediment per a sol·licitar una estada 

Estades Tipus A

Es poden sol·licitar per a qualsevol època de l'any, exceptuant els períodes de vacances.

El termini de presentació de sol·licituds serà des de l'1 de setembre de l'any en curs, fins al 30 de juny de l'any següent.

 

Cal complimentar els documents següents:

 • Una petició, segons el model de sol·licitud que ja inclou el programa a pactar amb l'empresa i el pacta de confidencialitat.

Aquesta documentació s’haurà de lliurar per correu electrònic a l'adreça: fpestades.ensenyament@gencat.cat 

El professorat no podrà començar l'estada abans de rebre l'autorització de la Dirección General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial.

 

Estades Tipus B 

Convocatòria

Les estades de tipus B estan regulades per una convocatòria anual. Podeu consultar l'última convocatòria fent clic en el següent enllaç:  convocatòria anual

 

Sol·licitud

El termini de presentació de sol·licituds es concreta a la convocatòria. 

 

Tipologies

Existeixen dos tipologies d'estades de tipus B, segons la modalitat per la qual es fa la inscripció:

 

- Estada en modalitat individual

La sol·licita el professorat individualment, i es concursa únicament pel torn general.

Dins d'aquest apartat existeix una reserva del 20% de les places disponibles per al professorat interí.

 

- Estada en modalitat de grup

L'ha de sol·licitar un grup de professors/res de forma conjunta.

 • Aquesta modalitat té una reserva del 40% de les places disponibles.
 • La poden sol·licitar un mínim de dos i un màxim de set persones.
 • No implica que l'estada es realitzi en el mateix lloc ni en les mateixes dates.
 • Cal formar part de la mateixa família professional.
 • Es pot formar un grup amb professorat de diferents centres.

 

L'adjudicació de l'estada s'obté per nota global de grup, que es calcula amb la mitjana aritmètica de la valoració individual de cada un dels integrants del grup.

 L'adjudicació s'atorga a tots els components del grup, indistintament de les condicions particulars dels seus integrants (interins, haver realitzat una altra estada, etc.).

 Les estades no seleccionades en la modalitat de grup s'afegeixen al torn general i concursen per la modalitat individual.

 

Propostes d’estades  ( A o B ) 

Famílies 

 

Documentació a presentar al finalitzar l'estada (A o B)

Al finalitzar l'estada formativa, el professorat presentarà, abans de 30 dies naturals, la documentació següent:

 1. Una memòria de l'estada, redactada d'acord amb les orientacions

 2. Una avaluació de l'estada, fent servir l'imprès d'avaluació  que us facilitem.

 3. Un certificat emès per l'empresa o institució.

 

Obtenció de documents

 Sol·licitud estada A:

Sol·licitud d’estada tipus A

 Sol·licitud estada B:

Sol·licitud (modalitat individual)

Sol·licitud (modalitat de grup)

Al finalitzar l'estada (A o B)