Informació diversa

En aquest apartat trobareu la formació permanent adreçada al professorat dels centres que imparteixen cicles formatius de formació professional, la qual abasta tant la formació organitzada per la pròpia Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, com la oferta que fan els Instituts de Ciències de l’Educació de les Universitats Catalanes.

 

Destaquem