Programa específic de formació per a la incorporació a l'exercici de la direcció

Del 30 de maig al 31 de juliol de 2016 els directors que s'incorporen a la Direcció a partir de l'1 de juliol han de realitzar aquest curs de 66 hores.

Destinataris: persones seleccionades en el concurs de mèrits per ser directors o directores d'un centre docent públic o les que han estat nomenades amb caràcter extraordinari i en els centres de nova creació, que no tinguin reconeguda una experiència d'almenys quatre anys en la funció directiva. (Decret 155/2010, articles 18,19).

Horari: de 15.30h a 19.30h 
Calendari: consulteu amb el vostre Servei Territorial
Lloc de realització: consulteu amb el vostre Servei Territorial