Formació adreçada al professorat d'EOI, la qual abasta tant la fomació en centre (assessoraments i tallers en centre) com l'adreçada a professorat de diferents centres (grups de treball, cursos i jornades)

  • Conferència sobre el professorat competent

    Conferència del Sr. Óscar Soler, professor i formador de l'Instituto Cervantes, adreçada a caps d'estudis i coordinadors pedagògics de totes les EOI de Catalunya, sobre el perfil del professorat competent