• Imprimeix

Formació individual

TROBADES PEDAGÒGIQUES

 

Modalitat de formació intensiva i de curta durada a l’entorn d’un tema monogràfic i adreçades a un col·lectiu de docents de CFA concret. La inscripció es realitzarà en funció de la data en què es programin les activitats. 

 • Trobada formativa per al professorat novell a l’educació d’adults, adreçada específicament a aquest col·lectiu.  12 de setembre de 2018. 
 • Les compétences linguistiques en FLE dans l’éducation des adultes: trobada formativa per al professorat de llengua francesa en CFA. Dijous 25 d’octubre de 2018. 
 • Upgrading ELT Competences in Adult Education: conjunt de trobades formatives arreu del territori, en diferents serveis territorials, per al professorat de llengua anglesa en CFA. (Octubre 2018).
 • COMPETIC: perspectives de futur. conjunt de trobades formatives arreu del territori, en diferents serveis territorials, per al professorat de COMPETIC en CFA. (Novembre 2018).
 • Programa Erasmus +: trobada formativa adreçada als centres de formació d’adults interessats en participar en programes europeus. (Tercer trimestre curs 2018-2019, data a concretar)

 

CURSOS TELEMÀTICS

 

Modalitat de formació individual impartit per persona formadora. La inscripció a les activitats de l'oferta es realitzarà en dos torns, si és el cas, un primer torn al setembre i un segon torn al gener.

 

        COMPETIC

 • Actualitza les teves competències en COMPETIC, adreçat a tots aquells docents de CFA interessats en consolidar les habilitats relacionades amb les diferents competències incloses als continguts del nivell COMPETIC 2 o ACTIC Mitjà des d’una vessant instrumental. Inscripcions del 12 al 26 de setembre.
 • COMPETIC 2: eines i recursos per l’aula, adreçat a tots aquells docents de CFA interessats en aprofundir en el coneixement i desenvolupament del currículum d’aquest ensenyament i nivell, mitjançant diverses propostes de pràctiques aplicables a l’aula. Inscripcions del 12 al 26 de setembre.
 • Domini de les TIC, adreçat a aquells docents de CFA que ja disposen del certificat de COMPETIC 2 o ACTIC 2. La inscripció en aquest curs comporta la tria de dues competències del currículum; el treball de cadascuna d’elles es realitzarà durant el primer i el segon trimestre respectivament. A la finalització de cada curs/trimestre els participants hauran de realitzar el projecte corresponent en un CFA de referència. Si la qualificació obtinguda és l’assenyalada a la RESOLUCIÓ ENS/447/2018, de 12 de març, els participants obtindran el certificat de COMPETIC 3. Inscripcions del 3 al 19 de setembre en aquest formulari.

 

        LLENGÜES ESTRANGERES

 • Enhancing Adult ELT with EdTech, adreçat als docents de llengua anglesa del CFA interessats en adquirir nous coneixements i compartir experiències metodològiques en l’ensenyament de la llengua anglesa a l’educació d’adults. Es recomana tenir un nivell mínim de C1 del MECR. Inscripcions del 12 al 26 de setembre.
 • Boosting Adult ELT with EdTech  adreçat als docents de llengua anglesa del CFA  interessats en avançar i aprofundir en metodologies innovadores relatives a l’ensenyament de la llengua anglesa a l’educació d’adults. Per participar-hi, és imprescindible haver superat el curs Enhancing Adult ELT with EdTech. Es recomana tenir un nivell mínim de C1 del MECR. Inscripcions del 9 al 18 de gener.

 

GRUPS DE TREBALL

Modalitat de reflexió col·lectiva per a docents experts en els ensenyaments d’adults. Les tasques a desenvolupar per cada grup depenen de les necessitats determinades cada curs pel Servei d’Orientació Curricular de l’Educació d’Adults.

Els productes de les tasques que cada grup duu a terme serveixen per avançar tant en temes curriculars com en aquells relacionats amb l’orientació educativa de les persones adultes, incidint especialment en aspectes relacionats amb l’avaluació dels alumnes i les programacions competencials.

La inscripció és restringida i a proposta dels coordinadors territorials. Per al curs 2018-2019 els grups programats són:

 • Llengües estrangeres a l’educació d’adults: un enfocament competencial
 • Desenvolupament del currículum als nivells inicials de COMPETIC
 • L’art de parlar: creació de materials per a l’ensenyament de les llengües a través de l’art

Inscripcions curs 2018-2019