• Imprimeix

Formació individual

TROBADES PEDAGÒGIQUES

Modalitat de formació intensiva i de curta durada a l’entorn d’un tema monogràfic i adreçades a un col·lectiu de docents de CFA concret. La inscripció es realitzarà en funció de la data en què es programin les activitats. 

 • Neurociència, emoció i aprenentatge en els CFA en seu penitenciària, trobada formativa adreçada específicament a docents en actiu pertanyents a aquest àmbit.  13 de setembre de 2017. 
 • Trobada formativa per al professorat novell a l’educació d’adults, adreçada específicament a aquest col·lectiu.  14 de setembre de 2017. 
 • Tractament del plurilingüisme en els CFA: Catalunya intercomprensió, trobada formativa adreçada a caps d’estudis, coordinadors LIC i docents de l’àmbit de la comunicació de centres de formació d’adults.  28 de setembre de 2017 .
 • COMPETIC / Llengües per a docents de centres municipals autoritzats. Trobada formativa per al professorat de COMPETIC, llengua anglesa, llengua francesa, llengua catalana i llengua castellana de centres de formació d’adults municipals autoritzats a impartir aquests ensenyaments. 19 d’octubre de 2017
 • L’évaluation linguistique du français dans l’éducation des adultes: trobada formativa per al professorat de llengua francesa en CFA. Divendres 27 d’octubre de 2017. 
 • La funció directiva a l’educació d’adults: lideratge, comunicació i orientació: trobada formativa per a equip directius de CFA dependents del Departament d’Ensenyament i municipals autoritzats. 23 de novembre de 2017.
 • English Language Assessment in Adult Education: conjunt de trobades formatives arreu del territori, en diferents serveis territorials, per al professorat de llengua anglesa en CFA. (Octubre-novembre 2017).
 • COMPETIC: Avaluació i novetats en el currículum: conjunt de trobades formatives arreu del territori, en diferents serveis territorials, per al professorat de COMPETIC en CFA. (Gener-febrer 2018).
 • Programa Erasmus +: trobada formativa adreçada als centres de formació d’adults interessats en participar en programes europeus. 7 de maig de 2018.

Oferta formativa per al curs 2017-2018

CURSOS TELEMÀTICS

Modalitat de formació individual impartit per persona formadora. La inscripció a les activitats de l'oferta es realitzarà en dos torns, si és el cas, un primer torn al setembre i un segon torn al gener.

 

 • COMPETIC

Com a continuació del curs Actualitza les teves competències en COMPETIC, que ja es va oferir el curs passat, enguany us donem l’oportunitat de participar en la nova activitat Aprofundiment en les competències COMPETIC, curs adreçat al professorat dels centres de formació d’adults dependents del Departament d’Ensenyament que disposin i presentin el certificat de COMPETIC 2 o bé el certificat d’ACTIC Mitjà.

A més s’ofereixen diversos cursos adreçats a docents de CFA interessats en aprofundir en el coneixement i desenvolupament del currículum d’aquests ensenyaments i nivells: COMPETIC 2, COMPETIC 3 (C4), COMPETIC 3 (C5), COMPETIC 3 (C6), mitjançant diverses propostes de pràctiques aplicables a l’aula. Inscripcions del 12 al 26 de setembre.

                                                                                                                     

 • LLENGÜES ESTRANGERES

Igual que en cursos anteriors s’ofereix l’activitat formativa La llengua anglesa a l’educació d’adults (Enhancing Adult ELT with EdTech). Inscripcions del 12 al 26 de setembre.

Oferta formativa per al curs 2017-2018

GRUPS DE TREBALL

Modalitat de reflexió col·lectiva per a docents experts en els ensenyaments d’adults. Les tasques a desenvolupar per cada grup depenen de les necessitats determinades cada curs pel Servei d’Orientació Curricular de l’Educació d’Adults.

Els productes de les tasques que cada grup du a terme serveixen per avançar tant en temes curriculars com en aquells relacionats amb l’orientació educativa de les persones adultes, incidint especialment en aspectes relacionats amb l’avaluació dels alumnes i les programacions competencials.

La inscripció és restringida i a proposta dels coordinadors territorials

 • Llengua estrangera a l'educació d’adults
 • L'avaluació dels ensenyaments de COMPETIC a l'Educació d'Adults