• Imprimeix

Formació en centre

El Departament d’Ensenyament considera prioritària la formació en centre com a eina de suport i d’enfortiment del projecte educatiu de centre.

Té com a finalitat principal afavorir l’increment de l’èxit educatiu de l’alumnat. Cada centre, en funció dels objectius del seu projecte educatiu, planifica i concreta la formació del centre a curt i mig termini.

Els equips directius dels centres de formació d’adults interessats en dur a terme una d’aquestes activitats han de fer arribar les seves demandes al Servei d’Ordenació Curricular de l’Educació d’Adults, així com al/a la coordinador/-a territorial corresponent.

Aquesta formació pot tenir diferents modalitats:

Formació interna de centre

  • Com planificar per orientar un aprenentatge autònom (Més informació AQUÍ)
  • L'avaluació com a guia de l'aprenentatge (Més informació AQUÍ)
  • Cap a un centre orientador: l'acompanyament i la presa de decisions (Més informació AQUÍ)

Plantilla per a la sol·licitud de la formació en centre

Demanda de formació interna de centre per al curs 18-19 (FIC)

Resolució de les demandes

Fins l'1 de juny de 2019

30 de juny de 2019

 

Tallers en centre

Plantilla per a la sol·licitud d’un taller en centre

Demanda de formació en centre per al curs 18-19 (TALLERS)

Resolució de les demandes

Del 3 al 30 de setembre de 2019

A mida que es vagin rebent

 

Per a més informació, us podeu adreçar a: fadults@xtec.cat