• Imprimeix

Criteris d'assignació

       A. Criteris específics

Les sol·licituds admeses s’ordenaran en funció de:

    a) tipus de destinació al centre de treball (p. definitiu, c. Indefinit, p. provisional, interinatge, substitució)

    b) nivell de llengua acreditat (C2, C1, B2) per als cursos de metodologia i AICLE i llengua instrumental anglesa i francesa

      B. L'índex d'assistència ponderada a les activitats formatives dels tres últims cursos.

      C. Les dues primeres lletres del primer cognom, en cas d'empat entre les persones sol·licitants: 

El dia 26 de setembre a les 09.00 a la seu central del Departament s'ha realitzat el sorteig per designar les dues primeres lletres del cognom. El resultat del sorteig és J0.

 

Assignacions

Es preveu que es podran consultar les assignacions corresponents als cursos sol·licitats a  les meves activitats a partir del 15 de juny.

En finalitzar l'activitat les persones participants hauran de respondre un qüestionari d'avaluació sobre el curs des de la pàgina: les meves activitats

Via Augusta, 202-226 2B | 08021 Barcelona | Tel. 93 551 69 00 ext. 3856,3378, 3305  |  estiullengues@xtec.cat