• Imprimeix

Acreditacions

Estiu de 2018

Professorat de centres públics dependents del Departament d’Ensenyament

Ha de consultar a ATRI el seu expedient. Si les acreditacions d’especialitat i/o nivell de llengua requerides a la convocatòria no hi consten, caldrà enviar-les. 

 

Professorat de centres públics municipals i Professorat de centres concertats (en règim de pagament delegat)

Ha d’acreditar l’especialitat i/o nivell de llengua encara que hagi participat amb anterioritat en alguna activitat formativa del Departament d’Ensenyament.

 

MOLT IMPORTANT!

Si el vostre nivell de llengua no consta a l’ATRI,  cal omplir el següent FORMULARI i adjuntar el certificat de nivell de llengua (B2/C1/C2) escanejat dins del període de sol·licitud.

El professorat que sol·liciti un curs de llengua instrumental ha d’acreditar que té assolit el nivell de llengua mitjançant el certificat acreditatiu del nivell de llengua (veure Resolució ENS/1477/2015, de 25 de juny i Correcció d’errades de la Resolució)

 

MOLT IMPORTANT!

Si el vostre nivell de llengua no consta a l’ATRI,  cal omplir el següent FORMULARI i adjuntar el certificat de nivell de llengua (B2/C1/C2) escanejat dins del període de sol·licitud.

  • Si el certificat de llengua requerit figura a l’ATRI
  • En el cas d’haver realitzat un curs dins d’aquest mateix programa durant l’estiu 2016 i haver obtingut el certificat, i sol·licita el mateix nivell.
  • Si l'acreditació corresponent no consta a l'ATRI

 

MOLT IMPORTANT!

Si el vostre nivell de llengua no consta a l’ATRI,  cal omplir el següent FORMULARI i adjuntar el certificat de nivell de llengua (B2/C1/C2) escanejat dins del període de sol·licitud.

 

MOLT IMPORTANT!

Si el vostre nivell de llengua no consta a l’ATRI,  cal omplir el següent FORMULARI i adjuntar el certificat de nivell de llengua (B2/C1/C2) escanejat dins del període de sol·licitud.