• Imprimeix

Activitats d'estiu en llengües estrangeres

El Pla de Formació Permanent del Departament d'Ensenyament preveu actuacions específiques per a l’aprenentatge i el perfeccionament de les llengües estrangeres, orientades a la millora de la pràctica docent i a l'adquisició de nous coneixements en aquesta àrea, adreçades tant al professorat especialista en llengües estrangeres, com al no especialista. Una de les actuacions més importants, dins el Pla de Formació Permanent de les llengües estrangeres, és l’organització d’activitats de formació en metodologia, en AICLE i en llengua instrumental anglesa i francesa durant l'estiu.

Totes les activitats es duran a terme a Catalunya el mes de juliol.

 

 Requisits per inscriure's en les activitats d'estiu 

  1. Estar en servei actiu en:
  • Centres educatius públics de nivell no universitari.
  • Centres educatius privats concertats i estar en nòmina de pagament delegat.
  • Serveis educatius.
  • Unitats orgàniques del Departament d'Ensenyament o del Consorci d'Educació de Barcelona.
  • Inspecció d'Educació.
  1. Disposar d’usuari i contrasenya XTEC actualitzats. Trobareu la informació a: http://xtec.gencat.cat/ca/at_usuari/

 

Període d'inscripció i procés

El període d'inscripció és del 15 al 31 de maig (ambdós inclosos).

Només es pot fer la inscripció a tres activitats en total. Per a cada activitat s'haurà d'indicar l'ordre de preferència, tenint en compte que cada activitat haurà de tenir una prioritat diferent.

Abans d'accedir a la inscripció, llegiu, si us plau, les instruccions de la convocatòria que es troben indexades al costat esquerre d'aquesta pàgina. Per resoldre dubtes podeu consultar l’apartat de preguntes més freqüents.