• Imprimeix

Vint-i-tresena conversa

Observar i experimentar de 0 a 6 anys

 14/5/2015

Resum de la Conversa (5'28'')

Conversa completa (80'57'')

 

Quin paper tenen l’observació i l’experimentació en l’aprenentatge i desenvolupament dels infants de 0 a 6 anys? Quin concepte tenim dels infants d’aquestes edats , del seu aprenentatge, desenvolupament i sobre com construeixen coneixements? Quin paper tenim el professorat en aquest procés? Quins recursos materials i metodològics utilitzem? Quins vincles creem amb les famílies per establir continuïtats en tot aquest procés?

Participants en la conversa:

M. Rosa Terradellas. Professora dels estudis de grau d’educació infantil a la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona.

Dolors Farrés. Directora de l’Escola bressol Municipal “L’Olivera” de Girona.

Anna M. Nadal. Directora del Centre d’Educació Infantil i Primària “Bosc de la Pabordia” de Girona.