• Imprimeix

Trenta-unena conversa pedagògica

31a conversa pedagògica: Educació de qualitat, fugint dels estereotips de gènere!

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) –objectius universals, integradors i ambiciosos- guien la implementació de l’Agenda 2030  de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible. D’entre aquests objectius destaquem dins del marc pedagògic del debat que ens ocupa d’una banda, el plantejament d’una educació inclusiva, equitativa i de qualitat per a tothom (ODS4) i d’altra,  aconseguir la igualtat de gènere (ODS5).

En aquesta línia, el Departament d’Ensenyament ha considerat encertat organitzar una conversa pedagògica per convidar a la reflexió i compartir experiències per descobrir altres mirades, que ajudin a assumir les noves responsabilitats d’educar en una societat amb igualtat d’oportunitats entre nens i nenes, homes i dones del futur.

Aquest acte tindrà lloc el dijous 19 d'abril a les 17.30h a la Sala d’Actes del Departament d’Ensenyament.

 

Intervindran en la conversa:

Institut de Cornellà

Marta Caño Valls, Professora de Biologia i geologia i coordinadora pedagògica. Des de fa tres cursos coordinadora de la XAJI (Xarxa activa de joves per la igualtat) de l'institut. 

Toni Soto Hidalgo, Orientació educativa. Psicòleg amb menció clínica i educació, especialitzat en bullying i cyberbullying, amb treballs publicats a la UOC i el Departament d'Ensenyament. Ha format part del circuit contra la violència infantil i juvenil del Prat de Llobregat. Actualment, cursa el postgrau en violència familiar, per la UB.

Escola Sant Climent de Llobregat

Núria Garcia Roda, Mestra d’Educació Infantil i Cap d’estudis del centre.  En el seu  centre es treballa el currículum de manera globalitzada i des del 2005 implementen el projecte de coeducació.

Institut Can Vilumara

Marina Amaro Monreal, exalumna del cicle formatiu de Promoció en igualtat de gènere. Presidenta de la cooperativa Amaltea Igualtat, una cooperativa de treball associat i sense afany de lucre que neix amb la vocació de treballar per assolir la igualtat i l’equitat de gènere per contribuir a una societat més justa.

Societat Catalana de Tecnologia

Núria Salan, presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia, vinculada a la UPC com a investigadora i professora del Departament de Ciència de Materials i Enginyeria Metal·lúrgica. Col·labora i participa en programes de mentoria i apoderament de dones en l’àmbit de la ciència i la tecnologia.

 

Trenta-unena conversa pedagògica - Versió íntegra

 

 

Trenta-unena conversa pedagògica - Resum