• Imprimeix

Sessions anteriors

Sessions del curs 2016-2017

Conversa  Data Títol

Vint-i-novena

25 de maig de 2017

Centres i docents que aprenen treballant en xarxa

Vint-i-vuitena 9 de març de 2017

Com optimitzar les entrevistes amb les famílies: habilitats i estratègies

Vint-i-setena 22 de novembre de 2016

La Biblioteca, un projecte de centre

 

Sessions del curs 2015-2016

Conversa  Data Títol
Vint-i-sisena 2 de juny de 2016

Un procés innovador: de l’àmbit de coneixement al treball integrat

Vint-i-cinquena  17 de març de 2016

Una escola per a tothom: pràctiques de centre i d'aula

Vint-i-quatrena  5 de novembre de 2015

El teatre a l'escola

Sessions del curs 2014-2015

Conversa Data Títol
Vint-i-tresena 14 de maig de 2015 Observar i experimentar de 0 a 6 anys
Vint-i-dosena 5 de març de 1015  Com ser un bon comunicador a l'aula
Vint-i-unena 5 de febrer de 2015 La promoció de la salut des de l'educació física i l'esport
Vintena 14 de desembre de 2014 Mantenir viva la memòria
Dinovena  6 de novembre de 2014 L'educació en valors

 Sessions del curs 2013-2014

Conversa Data Títol
Divuitena 10 d'abril de 2014 Feet on the Ground, Eyes on the Horizon - Where are we with CLIL 10 years on?
Dissetena 6 de març de 2014 Els museus, un recurs al servei de l'escola
Setzena 6 de febrer de 2014 Per què la lectura literària a l'escola i a l'institut?
Quinzena 16 de gener de 2014 Estratègies metodològiques d'aproximació als fets de 1714
Catorzena 7 de novembre de 2013 Una experiència pedagògica entorn dels poemes de Miquel Martí i Pol

Sessions del curs 2012-2013

Conversa Data Títol
Tretzena 5 d'abril de 2013 Cal que aprenguin música els infants?
Dotzena 7 de març de 2013 Els nadius digitals són competents digitals?
Onzena 14 de febrer de 2013 Aprendre anglès parlant anglès
Desena 17 de gener de 2013 Projectes interdisciplinaris amb l'educació artística, una opció d'èxit
Novena 8 de novembre de 2012 Sap escriure un noi o una noia en acabar l'educació obligatòria?

Sessions del curs 2011-2012

Conversa Data Títol
Vuitena 7 de juny de 2012 Impuls de la lectura
Setena  3 de maig de 2012 Del centre a la persona: educar la conducta
Sisena 12 d'abril de 2012 Treballar en equip per fer escola?
Cinquena 1 de març de 2012 L'orientació: una tasca d'equip en totes les etapes del sistema educatiu
Quarta 9 de febrer de 2012 Ensenyar i aprendre ciències per conèixer, pensar i actuar en el segle XXI
Tercera 12 de gener de 2012 Aprendre matemàtiques fent matemàtiques
Segona 30 de novembre de 2011 Dos moments de canvi per ensenyar i aprendre llengües: reptes superats i deures pendents
Primera 3 de novembre de 2011 L'educació matemàtica: un repte per a l'escola, la família i la societat