• Imprimeix

Sessions anteriors

 

Conversa  Data Títol
Trenta-unena 19 d'abril de 2018 Educació de qualitat, fugint dels estereotips de gènere!

Trentena

23 de novembre de 2017

Com projectem la imatge del centre en la xarxa?

 

 

Conversa  Data Títol

Vint-i-novena

25 de maig de 2017

Centres i docents que aprenen treballant en xarxa

Vint-i-vuitena 9 de març de 2017

Com optimitzar les entrevistes amb les famílies: habilitats i estratègies

Vint-i-setena 22 de novembre de 2016

La Biblioteca, un projecte de centre

 

 

 

Conversa  Data Títol
Vint-i-sisena 2 de juny de 2016

Un procés innovador: de l’àmbit de coneixement al treball integrat

Vint-i-cinquena  17 de març de 2016

Una escola per a tothom: pràctiques de centre i d'aula

Vint-i-quatrena  5 de novembre de 2015

El teatre a l'escola

Conversa Data Títol
Vint-i-tresena 14 de maig de 2015 Observar i experimentar de 0 a 6 anys
Vint-i-dosena 5 de març de 1015  Com ser un bon comunicador a l'aula
Vint-i-unena 5 de febrer de 2015 La promoció de la salut des de l'educació física i l'esport
Vintena 14 de desembre de 2014 Mantenir viva la memòria
Dinovena  6 de novembre de 2014 L'educació en valors