• Imprimeix

Sessions anteriors

 

Conversa  Data Títol

Trentena

23 de novembre de 2017

Com projectem la imatge del centre en la xarxa?

 

 

Conversa  Data Títol

Vint-i-novena

25 de maig de 2017

Centres i docents que aprenen treballant en xarxa

Vint-i-vuitena 9 de març de 2017

Com optimitzar les entrevistes amb les famílies: habilitats i estratègies

Vint-i-setena 22 de novembre de 2016

La Biblioteca, un projecte de centre

 

 

 

Conversa  Data Títol
Vint-i-sisena 2 de juny de 2016

Un procés innovador: de l’àmbit de coneixement al treball integrat

Vint-i-cinquena  17 de març de 2016

Una escola per a tothom: pràctiques de centre i d'aula

Vint-i-quatrena  5 de novembre de 2015

El teatre a l'escola

Conversa Data Títol
Vint-i-tresena 14 de maig de 2015 Observar i experimentar de 0 a 6 anys
Vint-i-dosena 5 de març de 1015  Com ser un bon comunicador a l'aula
Vint-i-unena 5 de febrer de 2015 La promoció de la salut des de l'educació física i l'esport
Vintena 14 de desembre de 2014 Mantenir viva la memòria
Dinovena  6 de novembre de 2014 L'educació en valors