• Comparteix a Telegram
  • Imprimeix

Pràctiques en centres

Les pràctiques d’estudiants universitaris que es realitzen en centres educatius, serveis educatius i unitats del Departament d’Educació constitueixen una activitat de naturalesa formativa, amb l'objectiu de contribuir a la professionalització de la docència i permetre als estudiants aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica. La formació amb aquells professionals que exerceixen la professió escollida per l'estudiant requereix un compromís de tots els actors implicats i una bona coordinació, de la qual se'n derivarà un benefici per a tots, per a l'estudiant, per al centre formador i per a la universitat. L'estudiant consolida la seva elecció formativa i desenvolupa noves competències. El centre rep un valor afegit derivat del fet d'adquirir el rol de centre formador, de compartir nous coneixements, noves formes de recerca i un contacte constant amb les universitats que es nodreixen de les realitats i practiques educatives dels centres formadors.

 

 

Les pràctiques en els centres formadors s’adrecen a estudiants d’universitats que tenen conveni amb el Departament d’Educació. Poden ser:

  • Estudiants de Graus de mestre,
  • Estudiants del Màster del professorat de secundària obligatòria i batxillerat, de formació professional i ensenyaments,
  • Estudiants de Formació pedagògica i didàctica equivalent a efectes de docència i,
  • Estudiants d’Estudis universitaris que no capaciten per a la docència però que fan les pràctiques en centres o serveis educatius.

Cada centre formador disposa de l’acompanyament del referent de pràctiques del seu Servei Territorial. Alhora des de Serveis Centrals es coordinen amb tots els referents de pràctiques les actuacions conjuntes que es realitzen a tot el Territori. A continuació es mostra el llistat dels referents de pràctiques de cada Servei Territorial i el contacte.

Serveis Territorials

Referent de Pràctiques

CONTACTE

Baix Llobregat

Manel Pardo

Núria Bru

practiques.bll@xtec.cat  

Barcelona Comarques

Manel Mor

Elena Rodríguez

practiques.bco@xtec.cat

Catalunya Central

Carme Bravo

Lluís Garcia

practiques.cce@xtec.cat

Consorci d’educació de Barcelona

Baltasar Sin

Jordi Canelles 

bsin@xtec.cat

jcanelles.ceb@gencat.cat

Girona

Pere Costa

Celin Sàbat

practiques.gir@xtec.cat

LLeida

Lluís Marc Herrera

Yolanda López

practiques.lle@xtec.cat

Maresme-Vallès Oriental

Montserrat Cotet

practiques.mvo@xtec.cat

Tarragona

Pep Montaner

practiques.tar@xtec.cat

 

Terres de l’Ebre

Núria Estrada

Marisa Vidal

practiques.teb@xtec.cat

 

Vallès Occidental

Imma Parra

practiques.voc@xtec.cat

 

Departament d’Educació

Referent de Pràctiques

CONTACTE

Serveis Centrals Gemma Carreras

practiques.formacioinicial@xtec.cat