• Comparteix a Telegram
  • Imprimeix

Òrgans de coordinació

El Departament d’Educació, a través de la Direcció General de Secundària Obligatòria i Batxillerat, gestiona i impulsa les pràctiques d’estudiants universitaris en els centres formadors de totes les etapes educatives.

Per impulsar les línies de treball, els referents de pràctiques implicats al territori participen de coordinacions periòdiques que fan possible l’organització i el desenvolupament d’aquestes pràctiques en els centres formadors. Els òrgans de coordinació que les impulsen són:

- la Comissió Pedagògica,

- la Comissió de Referents de Pràctiques dels Serveis Territorials i,

- la Comissió Plenària.

La Comissió Pedagògica està formada per representants de diferents universitats catalanes, de centres formadors i de serveis del Departament.

Té la finalitat de tractar temes d’acció organitzativa i pedagògica per a la millora del desenvolupament de les pràctiques dels estudiants universitaris als centres formadors. Es treballen aspectes concrets que es volen desenvolupar per implementar en el marc de les pràctiques com ha estat la I Jornada de pràctiques, la redacció de l’informe formador o la redacció de la nova Ordre de pràctiques ENS/237/2017.

La Comissió es reuneix al llarg del curs per anar definint i revisant aspectes que es prioritzen en el camp de l’acció formativa. 

Aquesta comissió té la finalitat de compartir i coordinar accions per dur a terme dins el marc de les pràctiques en centres formadors de cada territori. Està composada per els referents de pràctiques de cada Servei Territorial del Departament d’Educació. Els referents territorials es reuneixen periòdicament per col·laborar i compartir accions unificades que ofereixin un millor servei d’acompanyament als centres formadors.

Els referents de cada Servei territorial pots trobar-los aquí.

La reunió general de pràctiques es convoca un cop al trimestre i està representada per referents d’universitats, serveis territorials, centres formadors i Serveis centrals. La seva finalitat és compartir amb els que hi participen les accions que des de les diferents comissions s’estan treballant i es recullen aspectes i suggerències de millora envers les pràctiques d’estudiants universitaris en els centres formadors.