• Imprimeix

Institucions formadores catalanes amb conveni

A continuació trobareu aquelles universitats catalanes que tenen el conveni que regula les pràctiques d'estudiants universitaris amb el Departament d'Ensenyament als centres formadors. Al costat s'hi refereixen algunes de les matèries de pràctiques que es realitzen a centres educatius, tot i que el conveni inclou totes les matèries de pràctiques d'aquella universitat.

  

INSTITUCIÓ

ESTUDI

Institut obert de Catalunya

Formació pedagògica i didàctica equivalent

Universitat Abat Oliva

Grau Educació Infantil.

Grau Educació Primària.

Grau Educació Primària Bilingual

Doble Grau Inf - Prim.

Doble Grau Inf - Prim Bilingual

Universitat Autònoma de Barcelona

Graus i Màsters de la Facultat. Pràcticums

Grau d’Educació Infantil

Grau d’Educació Primària

Grau d’Educació Social

Grau de Pedagogia

Màster Universitari de Formació del Professorat de Secundària

Màster Universitari de Formació del Professorat de Secundària (interuniversitari Matemàtiques)

Màster Universitari en Psicopedagogia

Màster Universitari en Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura

Grau de Psicologia

Grau de Logopèdia

Màster en Ensenyament de Català com a Primera i Segona Llengua

Màster en Teacher Development for Foreign Language Education and Content and Language Integrated Learning (CLIL)

Universitat de Barcelona

Grau de Mestre d’Educació Primària

Grau de Mestre d’Educació Infantil

Màster Universitari Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes

Grau en Educació Social

Grau en Pedagogia

Màster Universitari en activitat Física i Educació

Màster Universitari en Direcció i Gestió de Centres Educatius

Màster Universitari en Educació Interdisciplinària de les Arts

Màster Universitari en Educació en Valors i Ciutadania

Màster Universitari en Entorns d’Ensenyament i Aprenentatge amb Tecnologies Digitals

Màster Universitari en Formació de Professors d’Espanyol com a Llengua Estrangera

Màster Universitari en Intervencions Socials i Educatives

Màster Universitari en Investigació i Canvi Educatiu

Màster Universitari en Psicopedagogia

Màster Universitari en Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura

Universitat de Girona

Grau de Mestre/a en Educació Infantil. Descripció general.

Pràcticum I / Pràcticum II

Universitat de Lleida

Grau d’Educació Infantil

Grau d’Educació Primària

Doble grau d’Educació Infantil i Primària

Doble grau d’Educació Primària i grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport

Universitat de Manresa

UVic-UCC

Grau de Mestre/a en Educació Infantil (Descripció General)

Pràcticum I / Pràcticum II

Universitat de Vic-UCC

Grau de Mestre en Educació Primària (Descripció General)

Pràcticum I / Pràcticum II / Pràcticum III

Grau de Mestre en Educació Infantil (Descripció general)

Pràcticum I / Pràcticum II / Pràcticum III

Grau de Mestre en Educació Infantil i primària. Pla de millora. Doble grau. (Descripció general)

Pràcticum I / Pràcticum II / Pràcticum III / Pràcticum IV

Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes

Grau en Ciències de l’activitat física i de l’esport

Pràcticum I / Pràcticum II

Màster en Innovació en didàctiques específiques

Universitat Internacional de Catalunya

Grau de Mestre en Educació Infantil

Pràcticum I / Pràcticum IIPràcticum III

Grau de Mestre en Educació Primària

Pràcticum I / Pràcticum II / Pràcticum III

Universitat Nacional d’Educació a distància

Graus

Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària, Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idioma

Universitat Oberta de Catalunya

Master Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat,  Formació professional i Ensenyament d'idiomes. Interuniversitari UPF-UOC

Màster en Psicopedagogia

Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes (especialitat de matemàtiques) - interuniversitari UAB/UB/UPC/UPF/UOC

Master en Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge

Millora dels Ensenyaments de l'Educació Infantil i Primària (interuniversitari UVic-UCC, UOC)

Universitat Pompeu Fabra

Màster de secundària

Universitat Politècnica de Catalunya

Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes

Universitat Ramón Llull

 

Grau de Mestre en Educació Infantil (Descripció general)

Pràcticum I / Pràcticum II / Pràcticum III

Grau de Mestre en Educació Primària (Descripció general)

Pràcticum I / Pràcticum II / Pràcticum III

Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes.

Grau en Ciències de l'activitat física i de l'esport

Grau en Psicologia

Grau en Logopèdia

Màster Universitari en Psicopedagogia

Màster Universitari en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva

Màster Universitari en Lideratge de la Innovació Pedagògica i Direcció de Centres Educatius

Màster Universitari en Ensenyament i Aprenentatge de l'Anglès a l'Educació Infantil i l'Educació Primària

Universitat Rovira i Virgili

Grau d’Educació Infantil

Grau d’Educació Primària

Doble grau d’Educació Infantil i Primària amb menció de llengua anglesa

Màster de Secundària