• Comparteix a Telegram
  • Imprimeix

Col·laboració amb les universitats

Les institucions formadores són aquelles que ofereixen estudis universitaris de Grau o Màster i col·laboren amb el Departament d’Educació acompanyant estudiants universitaris en pràctiques en centres formadors.

En formen part les universitats catalanes i centres adscrits, l’Institut Obert de Catalunya i les universitats de la resta de l’estat Espanyol que estableixen el conveni de col·laboració que regula llurs pràctiques amb el Departament d’Educació.

Per fer la sol·licitud de conveni cal dirigir-se al Servei d’Orientació i Serveis Educatius (SOSE)