• Imprimeix

Accions formatives

Curs de formació per a les persones mentores o tutores del practicum

Acompanyament des del tutoratge i des del mentoratge d'estudiants universitaris en pràctiques

Us informem que a partir de la segona quinzena de gener 2019 el Departament d’Educació engega per primera vegada l’espai formatiu “Acompanyament des del tutoratge i des del mentoratge d’estudiants universitaris en pràctiques“ entre mentors de centres educatius formadors de secundària i tutors d’universitats d’estudiants en pràctiques.

El Departament obre una nova línia de transformació en les pràctiques als centres formadors, i aquesta serà una primera acció que enllaçarà amb properes de noves vinculades a un nou model de pràctiques universitàries i a un itinerari formatiu professionalitzador.

Us fem una breu descripció per si penseu que pot ser del vostre interès.

En el procés de professionalització, el pràcticum esdevé l’espai ideal per anar desenvolupant les capacitats relacionades amb l’exercici de la professió. Aquesta fase conforma per als estudiants el primer contacte amb la professió, és el moment de reconèixer models d’actuació, contrastar les reflexions teòriques amb la pràctica real així com plantejar-se interrogants sobre les pròpies idees i aptituds. En aquest sentit les accions que defineixen aquest període de pràctiques són: l’observació, la participació i la reflexió en i sobre la pràctica professional i la  realitat dels centres educatius de secundària (en el cas dels màsters de formació de professorat) o de les diferents institucions (en el cas d’altres màsters).

Durant aquest període, l’acompanyament dels estudiants de màster per part de mentors o mentores de centre esdevé de gran rellevància. La seva funció és la d’orientar i acompanyar els i les estudiants de forma personalitzada al llarg d’aquesta etapa de construcció professional, dotant-los de models i ajudant-los a analitzar i reflexionar conjuntament sobre les activitats que s’exigeixen de la professió.

Objectius del curs

 

Capacitar els mentors i les mentores per  acompanyar significativament el procés de construcció de coneixement pràctic de l’estudiant en el període del practicum.

Aquest objectiu global implica:

  • definir conjuntament l’especificitat de la  funció de la persona mentora de centre respecte dels altres agents que intervenen en la formació dels i les  estudiants dels màsters,
  • identificar les capacitats dels estudiants que millor es poden desenvolupar des del mentoratge,
  • identificar i saber aplicar estratègies d’acompanyament per afavorir la construcció de coneixement pràctic per part dels estudiants, des d’un plantejament reflexiu i crític,
  • identificar i saber aplicar estratègies per ajudar els estudiants, des del mentoratge, a resseguir i avaluar el propi procés.

 

Continguts

 

  • Eines per a l’acompanyament de processos de construcció de coneixement pràctic per part dels estudiants.
  • Eines per afavorir el desenvolupament del pensament crític i reflexiu per part dels estudiants.
  • Eines per afavorir l’avaluació continua del procés de desenvolupament professional per part dels estudiants.

El curs s’estructura en dos grans blocs en modalitat semipresencial d’un total de 25 hores de durada: quatre sessions presencials de 3 hores cadascuna i una fase no presencial amb acompanyament en línia de 13 hores de durada.

Les dues primeres sessions presencials s’haurien de realitzar abans de començar la fase del pràcticum, i la tercera un cop els mentors hagin experimentat algunes de les estratègies treballades al llarg de la primera fase presencial.

Concreció de les dates dels cursos a cada territori i enllaços d’inscripció per centres formadors i universitats

Us fem arribar els enllaços a les dates del curs i la inscripció de cadascun dels territoris. Els centres formadors poden fer la inscripció ordinària des de la web xtec i les universitats al qüestionari específic.