• Imprimeix

Rúbrica

Una rúbrica és una matriu que explicita, d’una banda, els criteris de realització relacionats amb l’avaluació d’una competència (o de components de diferents competències) i, de l’altra, els criteris de resultats corresponents als diferents nivells d’assoliment, concretats en indicadors relacionats específicament amb la tasca d’avaluació. Els nivells, si es vol, es poden associar amb les notes tradicionals, però es busca no reduir la valoració a un càlcul numèric, sinó fer més visible què hi ha al darrere d’un número.  

Normalment cadascuna d’aquestes matrius o rúbriques es poden utilitzar per avaluar diferents activitats al llarg d’un curs o etapa escolar, canviant només els indicadors (que sovint caldrà concretar-los més, especialment si es vol que els alumnes els puguin entendre).

 

Pràctiques

 • Rúbrica d'autoavaluació "el quinzet"

  Rúbrica d'autoavaluació

  Document sobre el procés que han seguit els alumnes de cinquè d’educació primària de l’escola Torrent de Can Carabassa de Barcelona per elaborar una rúbrica que els ajudés a realitzar amb èxit l’activitat setmanal del quinzet.

 • La rúbrica explicada pels alumnes

  La rúbrica explicada pels alumnes

  Aquest vídeo recull com els alumnes de 6è curs de primària de l'escola Roureda de Sant Esteve Sesrovires expliquen què són i com usen instruments d'avaluació formativa (les rúbriques) a favor del seu aprenentatge. 

 • Criteris per realitzar el dibuix d'un conte - Educació Infantil

  Criteris per realitzar el dibuix d'un conte - Educació Infantil

  Els criteris de realització d’aquesta rúbrica s’han obtingut amb la participació de l’alumnat. Entre tots, han anat aportant aspectes i han aconseguit que sortissin els criteris claus per l’assoliment d’aquesta activitat.

 • Rúbrica exemplificada resolució de problemes

  Rúbrica exemplificada resolució de problemes

  Rúbrica exemplificada per a l'avaluació de la resolució reflexiva i argumentada de problemes aritmètics simples 

 • Banc de rúbriques

  Banc de rúbriques

  Banc de rúbriques classificades per matèries: anglès, castellà, català, educació física, matemàtiques, música, naturals, socials, tecnologia i optatives