• Imprimeix

Compartir objectius

Quan el professorat ensenya uns determinats continguts, prèviament s’ha formulat uns objectius, encara que sigui implícitament. Per contra, normalment l’alumnat els ha d’endevinar i no sap per què fa una activitat, ni per a què li serveix. Preguntes habituals són: "Per què he de fer aquesta pregunta?", "Per què he de fer un esborrany?", "Qui ho llegirà?", "Val per a la nota?", preguntes que demostren que no es tenen clars els objectius de la tasca ni per què es proposa realitzar-la d’una determinada manera. Com es pot fer una tasca si no se'n sap la finalitat? No ha d’estranyar que la majoria de les vegades el temps d’aprenentatge sigui poc rendible i que tot s’oblidi ràpidament.

Conseqüentment, en tot procés didàctic cal planificar com es compartiran els objectius amb l’alumnat i com se l’ajudarà a avaluar/regular les percepcions no idònies. Això no vol dir que els objectius siguin quelcom preestablert des de l’inici i immutable. Els objectius es van reelaborant mentre s’ensenya i s’aprèn, però sense una sistema d’orientació que marqui el camí és difícil no perdre’s.

 

Pràctiques