• Imprimeix

Avaluar per aprendre

L’avaluació per aprendre (AxA) es focalitza en la distància entre el punt de partida de l’aprenent i el punt d’arribada desitjat. Aquesta distància pot ser escurçada si el docent i l’aprenent comparteixen els objectius d’aprenentatge i els criteris d’avaluació, si es formulen bones preguntes i si existeix un feedback efectiu. La recerca en aquest camp ha demostrat que els aprenentatges són més efectius quan els aprenents: 

  • Entenen clarament allò que s’espera que aprenguin.
  • Reben un feedback en relació amb la qualitat esperada del seu treball i com millorar-lo. 
  • S’involucren en les tasques escolars: prenen decisions dels passos a seguir, són conscients dels seus errors i saben autoregular-se.

Pràctiques