• Imprimeix

Activitats competencials

La incorporació del concepte de competència en els currículums implica canvis metodològics que afecten el rol del professorat i la manera com aprèn l’alumnat, ja que l’acció competent va associada a una determinada seqüència didàctica. El concepte de competència se sustenta en la integració articulada dels diferents tipus de continguts (conceptuals, procedimentals i actitudinals) i està relacionada amb la capacitat d’activar-los o mobilitzar-los per fer front a situacions diverses i actuar de forma eficaç. 

L’alumnat esdevé competent quan és capaç de seleccionar, entre el bagatge acumulat (al llarg dels cursos i sumant tots els continguts, i el que s’ha anomenat “currículum ocult”) allò que ha d’aplicar per a la resolució d’una nova situació. Per tant, esdevé competent quan és capaç de transferir un determinat contingut adquirit en una matèria o context a la resolució d’un problema que se li planteja en qualsevol altra situació. Els continguts curriculars per si mateixos no constitueixen la finalitat de l’acció educativa, sinó que són el mitjà per assolir els objectius i possibilitar que l’alumnat sigui competent per usar les seves capacitats en situacions i contextos reals.  

 

Destacats

 • Activitat competencial de l'àmbit de coneixement del medi

  Activitat competencial de l'àmbit de coneixement del medi

  Disseny i implementació a les aules d'educació primària. Dimensió món actual. Competència 3: Interpretar l'espai a partir dels elements del territori i de les seves representacions per situar-s'hi i desplaçar-s'hi.

 • Com podem millorar els informes d'avaluació perquè siguin més formatius?

  Com podem millorar els informes d'avaluació perquè siguin més formatius?

  Document per reflexionar sobre si els informes d’avaluació, a banda de les qualificacions per àrees, aporten prou informació qualitativa que ajudi l’aprenent -i, de retruc, les famílies- a regular el procés d’aprenentatge per saber què i com ha de millorar. 

 • Com fer més formativa una prova o activitat d'avaluació?

  Com fer més formativa una prova o activitat d'avaluació?

  Els resultats de les proves d'avaluació, a més de poder ser utilitzats per a la funció qualificadora i acreditativa de l’avaluació, també poden gestionar-se de manera que puguin ser útils per a la millora de l’aprenentatge de l’alumnat. Full d'indicadors.

 • Entrevista a Carles Monereo

  Entrevista a Carles Monereo

  L'avaluació és fonamental si vols fer un canvi. Digues-me com avalues els teus alumnes i et diré com aprenen!

 • Les papallones: Pensem, experimentem, comuniquem.

  Les papallones: Pensem, experimentem, comuniquem.

  Projecte dut a terme amb l’alumnat de P5. El treball s’ha fonamentat en la competència d'aprendre a aprendre. L'objectiu principal ha estat construir aprenentatge en comunitat i potenciar l’esperit crític bàsic en l’àmbit científic. Els alumnes generen bones preguntes i s'autoavaluen.