• Imprimeix

Xarxa CB

Avaluar per aprendre

L’avaluació per aprendre (AxA) es focalitza en la distància entre el punt de partida de l’aprenent i el punt d’arribada desitjat

Activitats competencials

Els continguts curriculars són el mitjà per assolir els objectius i possibilitar que l’alumnat sigui competent per usar les seves capacitats en situacions i contextos reals

Treball per projectes

Propostes i recursos per iniciar i avaluar un treball globalitzat o per projectes

Materials de referència

Documentació i vídeos

Històric Xarxa CB

Instruments i recursos en diferents àmbits de la gestió i l'avaluació del currículum per competències

Jornades de treball

Relació de les jornades anuals que tenen per objectiu compartir i difondre les experiències

xarxa-cb-petita

La Xarxa CB està formada per un equip de docents que desenvolupen el treball per competències als seus centres, elaboren instruments de suport per orientar els processos de reflexió i la gestió del currículum per competències bàsiques i comparteixen processos d'autoavaluació.

Més informació