• Imprimeix

Xarxa CB

La Xarxa CB està formada per un equip de docents que desenvolupen el treball per competències als seus centres, elaboren instruments de suport per orientar els processos de reflexió i la gestió del currículum per competències bàsiques i comparteixen processos d'autoavaluació.

Avaluar per aprendre

L’avaluació per aprendre (AxA) es focalitza en la distància entre el punt de partida de l’aprenent i el punt d’arribada desitjat

Activitats competencials

Els continguts curriculars són el mitjà per assolir els objectius i possibilitar que l’alumnat sigui competent per usar les seves capacitats en situacions i contextos reals

Jornades de treball

Relació de les jornades anuals que tenen per objectiu compartir i difondre les experiències

Històric Xarxa CB

Instruments i recursos en diferents àmbits de la gestió i l'avaluació del currículum per competències