• Imprimeix

Instruments d'avaluació

 • Avaluar l'aprenentatge (de 3 a 7 anys)

  Bonals, J; Fuster, M.; González, M. A.; Romero, E.; Sardans, A.; Soldevila, M. A.: Ed. Graó. Barcelona, (2003, 2006)

  Instruments d'avaluació i taules de registre àgils i operatius que faciliten l'avaluació i el seguiment de tot l'alumnat de l'aula ordinària, i sobretot d'aquell que requereix una atenció especial pel que fa a les intervencions educatives.

 • Avaluació de la comprensió lectora. Vol- I Proves ACL. Cicle inicial

  Català, G, Català, M. Molina, E. Monclús, R (1996). Ed.Graó

  Activitats d’avaluació que cal dur a terme per ajudar a l’alumnat a avançar en la competència lectora. Selecció de textos de diferents tipus relacionats amb tots els àmbits d’ús i de temes diversos. Proves i pautes d’observació.

 • Avaluació de la comprensió lectora. Vol- II Proves ACL. Cicle mitjà i superior

  Català, G, Català, M. Molina, E. Monclús, R (1996). Ed.Graó

   

  Activitats d’avaluació que cal dur a terme per ajudar a l’alumnat a avançar en la competència lectora. Selecció de textos de diferents tipus relacionats amb tots els àmbits d’ús i de temes diversos. Proves i pautes d’observació.

 • Alumnado con dificultades en el aprendizaje de la lectura

  Gispert, D. Ribas, L ( 2010). Barcelona. Ed.Graó

   

  Instruments de detecció i recollida d’informació per elaborar plans de treball per a la millora dels resultats d’aprenentatge de l’alumnat amb dificultats.

 • Psicología de la lectura

  Cuestos,F. (2008) Bilbao.Ed. Wolters Kluwer

  Aportacions de les investigacions de la psicologia cognitiva que ens permet entendre que succeix quan un alumne té dificultats en la lectura. Activitats per avaluar els components del procés de la lectura. Tests estandards per a detectar trastorns.