• Imprimeix

Gravacions

 • La conversa a la rotllana

  Vídeo que mostra l'experiència de l'escola El Vapor de Terrassa relacionada amb la didàctica de l'expressió oral i en concret amb el treball del diàleg a l'estona de la rotllana 

 • Plans de treball

  Els plans de treball ajuden als alumnes a planificar uns continguts concrets, en aquest cas de llengua catalana, en un temps determinat, fomentant l'autonomia i potenciant l'autocorrecció per tal que l'alumne sigui conscient dels seus errors i en faciliti, d'aquesta forma, el seu aprenentatge.

 • Activitats multinivell

  En un grup multinivell de P3, P4 i P5 es treballen els càrrecs del matí. Els alumnes interaccionen entre ells i es donen suport quan algú ho necessita. Ajudar no és el mateix que fer! Aprendre a respectar els diferents ritmes és difícil... però no impossible! Només cal fer-ho natural i els hi sortirà espontàniament. Aprofitar el multinivell en aquestes tasques és molt enriquidor.

 • Suport dins l'aula

  El suport amb dos mestres a l’aula s’utilitza per treballar la comprensió lectora, la producció de textos, el càlcul, la resolució de problemes... i d’aquesta manera donar suport a l’alumnat que presenta algunes dificultats per tal que puguin avançar en el seus aprenentatges.

 • Racons a P-5

   Els treball per racons amb dos mestres dins de l’aula permet fer una atenció més individualitzada per cada infant i per tant un seguiment de l’alumnat més exhaustiu en cada moment del seu procés d’aprenentatge.

 • Petit grup i racons

   El treball en petit grup i racons en paral·lel implica una organització d'aula que possibiliti el treball autònom d'una bona part de l'alumnat. Mentre un grupet d'alumnes treballa amb la mestra, la resta fan activitats tots sols en els racons de treball de l'aula.