• Imprimeix

Opcions en finalitzar

  • Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.
  • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al - perfil.
  • Accés als centres de formació d'adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.
  • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
  • Obtenció d'un certificat de professionalitat que emet l'Administració laboral.
  • Millorar l’accés al món laboral, mitjançant la formació professional: iniciació a les tasques corresponents al sector professional.
  • Els PFI Inclouen pràctiques en empreses (180 hores).