• Imprimeix

Normativa

RESOLUCIÓ ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015


RESOLUCIÓ ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura dels programes de formació i inserció


RESOLUCIÓ ENS/241/2015, de 9 de febrer, de modificació de la Resolució ENS/1102/2014


RESOLUCIÓ ENS/1470/2018, de 27 de juny, per la qual es modifica l'annex 2 de la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura dels programes de formació i inserció.


RESOLUCIÓ del Director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, de determinació de la superficie dels espais PFI a partir del curs 2017-2018


Documents per a l'organització i la gestió dels centres