Normativa

RESOLUCIÓ ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s'estableixen els programes de formació i inserció per al curs 2014-2015


RESOLUCIÓ ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura dels programes de formació i inserció


RESOLUCIÓ ENS/241/2015, de 9 de febrer, de modificació de la Resolució ENS/1102/2014


RESOLUCIÓ ENS/1470/2018, de 27 de juny, per la qual es modifica l'annex 2 de la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura dels programes de formació i inserció.


RESOLUCIÓ del Director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, de determinació de la superficie dels espais PFI a partir del curs 2017-2018


Documents per a l'organització i la gestió dels centres

Famílies professionals

Currículums perfils professionals Fitxa resum Mòduls de formació professional Mòduls de formació general Tutoria
Administració i gestió
Auxiliar d'activitats d'oficina i en serveis administratius generals
Agrària
Auxiliar d'activitats forestals
Auxiliar en vivers i jardins
Auxiliar d'activitats agropecuàries
Arts gràfiques
Auxiliar d'arts gràfiques i serigrafia
Comerç i màrqueting
Auxiliar de comerç i atenció al públic
Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
Edificació i obra civil
Auxiliar de paleta i construcció
Auxiliar de pintura
Electricitat i electrònica
Auxiliar de muntatges d'instal·lacions electrotècniques en edificis
Auxiliar de muntatges d'instal·lacions elèctriques, d'aigua i gas
Fabricació mecànica
Auxiliar de fabricació mecànica i d'ajust i soldadura
Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques
Auxiliar de fusteria metàl·lica i PVC
Auxiliar de serralleria i construccions metàl·liques
Fusta, moble i suro
Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de mobles
Hoteleria i turisme
Auxiliar de cuina
Auxiliar d'hoteleria: cuina i càtering
Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració
Auxiliar en establiments hotelers i de restauració
Auxiliar de pastisseria i forneria
Imatge personal
Auxiliar d' imatge personal: perruqueria i estètica
Indústries alimentàries
Auxiliar en establiments del sector carni
Informàtica i comunicacions
Auxiliar de muntatge i manteniment d'equips informàtics
Instal·lació i manteniment
Auxiliar de fontaneria, calefacció i climatització
Tèxtil, confecció i pell
Auxiliar de confecció en tèxtil i pell
Transport i manteniment de vehicles
Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers