• Imprimeix

Accés a la universitat

I en acabar un cicle formatiu de grau superior, puc accedir a la Universitat?

Quins reconeixements de crèdits em fan les diverses universitats amb el meu títol?

+ Per a saber-ne més