• Imprimeix

Títols LOGSE vigents

Activitats físiques i esportives

 

  Organigrama Decret
Currículum
CFGM Conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural (CFPM 0101)  

 

Fabricació mecànica

 

  Organigrama Decret
Currículum
CFGS Òptica d'ullera (CFPS 1455)  

 

Manteniment de vehicles autopropulsats

 

  Organigrama Decret
Currículum
CFGS Manteniment aeromecànic (CFPS 0552)  
CFGS Manteniment d'aviònica (CFPS 0553)

 

Manteniment i serveis a la producció

 

  Organigrama Decret
Currículum
CFGS Prevenció de riscos professionals (CFPS 1954)  

 

Química

 

  Organigrama Decret
Currículum
CFGS Química ambiental (CFPS 1555)  

 

Sanitat

 

  Organigrama Decret
Currículum
CFGM Cures auxiliars d'infermeria (CFPM 1601)  

CFGS Dietètica (CFPS 1651)

CFGS Salut ambiental (CFPS 1655)