• Imprimeix

Títols LOGSE en compleció

Comerç i màrqueting

 

  Organigrama Decret
Currículum
CFGS  Serveis al consumidor (CFPS 0652)

 

Comunicació, imatge i so

 

  Organigrama Decret
Currículum
CFGM Laboratori d’imatge (CFPM 1201)  

 

Edificació i obra civil

 

  Organigrama Decret
Currículum

CFGS Realització i plans d'obra (CFPS 0753)


 

Química

 

  Organigrama Decret
Currículum
CFGM Operacions de fabricació de productes farmacèutics (CFPM 1503)
CFGM Operacions de procés de pasta i paper (CFPM 1502)
CFGS Indústries de procés de pasta i paper (CFPS 1552)