Serveis socioculturals i a la comunitat

 

  R.Decret
Boe
Fitxa
Resum
Mòduls
Professionals
Orientacions Decret
Currículum

CFGM Atenció a persones en situació de dependència (CFPM SC10)

   

CFGS Animació sociocultural i turística (CFPS SCA0)

   

CFGS Educació infantil (CFPS SCB0)

 

CFGS Integració social (CFPS SCC0)    
CFGS Promoció d'igualtat de gènere (CFPS SCD0)  
CFGS Mediació comunicativa (CFPS SCE0)    

 

Àrea Fol

 

  Orientacions

Formació i orientació laboral

 

Empresa i iniciativa emprenedora