Sanitat

 

  R.Decret
Boe
Mòduls
Professionals
Orientacions Decret
Currículum

CFGM Emergències sanitàries (CFPM SA30)

 

CFGM Farmàcia i parafarmàcia (CFPM SA20)

 

CFGS Audiologia protètica (CFPS SAG0)

 

CFGS Anatomia patològica i citodiagnòstic (CFPS SAC0)

 

CFGS Documentació i administració sanitàries (CFPS SAD0)

 

CFGS Higiene bucodental (CFPS SAH0)

 

CFGS Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear (CFPS SAI0)

 

CFGS Laboratori clínic i biomèdic (CFPS SAE0)

 

CFGS Ortopròtesi i productes de suport (CFPS SAB0)

 

CFGS Pròtesis dentals (CFPS SAA0)

 

CFGS Radioteràpia i dosimetria (CFPS SAF0)

 

 

Àrea Fol

 

  Orientacions

Formació i orientació laboral

 

Empresa i iniciativa emprenedora

 

 

 

Save

Save