Química

 

  R.Decret
Boe
Mòduls
Professionals
Orientacions Decret
Currículum
CFGM Operacions de laboratori (CFPM QU20)    

CFGM Planta química (CFPM QU10)

 

CFGM Planta química, perfil professional productes farmacèutics i cosmètics (CFPM QU11)

       

CFGS Laboratori d'anàlisi i de control de qualitat (CFPS QUD0)

 

CFGS Química industrial (CFPS QUA0)

 

CFGS Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins (CFPS QUB0)

 

 

 

Àrea Fol

 

  Orientacions

Formació i orientació laboral

 

Empresa i iniciativa emprenedora