Maritimopesquera

 

  R.Decret
Boe
Mòduls
Professionals
Orientacions Decret
Currículum

CFFPB Manteniment d'embarcacions esportives i d'esbarjo

 

CFGM Cultius aqüícoles (CFPM MP10)


CFGM Manteniment i control de la maquinària de vaixells i embarcacions (CFPM MP40)  
CFGM Navegació i pesca de litoral (CFPM MP30)  
CFGM Operacions subaquàtiques i hiperbàriques (CFPM MP20)  

CFGS Aqüicultura (CFPS MPB0)

   
CFGS Organització del manteniment de la maquinària de vaixells i embarcacions (CFPS MPC0)  

CFGS Transport marítim i pesca d'altura (CFPS MPA0)

 

 

Àrea Fol

 

  Orientacions

Formació i orientació laboral

 

Empresa i iniciativa emprenedora