Instal·lació i manteniment

 

  R.Decret
Boe
Mòduls
Professionals
Orientacions Decret
Currículum
CFGM Instal·lacions de producció de calor (CFPM IM20)    
CFGM Instal·lacions frigorífiques i de climatització (CFPM IM30)  
CFGM Manteniment electromecànic (CFPM IM10)    
CFGM Manteniment electromecànic (vaixells d'esbarjo i serveis
portuaris) (CFPM IM11)
   

CFGS Desenvolupament de projectes d'instal.lacions tèrmiques i de fluids (CFPS IMB0)

 

CFGS Manteniment d'instal.lacions tèrmiques i de fluids (CFPS IMA0)

 

CFGS Mecatrònica industrial (CFPS IMC0)    

 

Àrea Fol

 

  Orientacions

Formació i orientació laboral

 

Empresa i iniciativa emprenedora

 

 

Save

Save