Informàtica i comunicacions

 

  R.Decret
Boe
Mòduls
Professionals
Orientacions Decret
Currículum

CFFPB Informàtica i comunicacions

 

CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes (CFPM IC10)

 
CFGS Administració de sistemes informàtics en la xarxa (CFPS ICA0)  
CFGS Administració de sistemes informàtics en la xarxa, perfil professional ciberseguretat (CFPS ICA1)      
CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (CFPS ICB0)  

CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, perfil professional informàtica aplicada a la logística (CFPS ICB1)

   

CFGS Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, perfil professional videojocs i oci digital (CFPS ICB2)

   

CFGS Desenvolupament d'aplicacions web (CFPS ICC0)

 

CFGS Desenvolupament d'aplicacions web, perfil professional bioinformàtica (CFPS ICC1)

   

 

Àrea Fol

 

  Orientacions

Formació i orientació laboral

 

Empresa i iniciativa emprenedora

 

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save