Imatge i so

 

  R.Decret
Boe
Mòduls
Professionals
Orientacions Decret
Currículum
CFGM Vídeo, discjòquei i so (CFPM IS10)    

CFGS Animacions 3D, jocs i entorns interactius (CFPS ISE0)

   

CFGS Il·luminació, captació i tractament d'imatge (CFPS ISB0)

   

CFGS Producció d'audiovisuals i espectacles (CFPS ISD0)

   

CFGS Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles (CFPS ISA0)

   

CFGS So per a audiovisuals i espectacles (CFPS ISC0)

    

CFGS Animacions 3D, jocs i entorns interactius, perfil professional mons virtuals, realitat augmentada i gamificació (CFPS ISE1)

       

 

Àrea Fol

 

  Orientacions

Formació i orientació laboral

 

Empresa i iniciativa emprenedora

 

 

Save

Save

Save

Save