Imatge personal

 

  R.Decret
Boe
Mòduls
Professionals
Orientacions Decret
Currículum

CFFPB Perruqueria i estètica (CFPB IP10)

 

CFGM Estètica i bellesa (CFPM IP20)

   

CFGM Perruqueria i cosmètica capil·lar (CFPM IP10)

   

CFGS Assessoria d'imatge personal i corporativa (CFPS IPA0)

   
CFGS Caracterització i maquillatge professional (CFPS IPD0)      

CFGS Estètica integral i benestar (CFPS IPB0)

 

CFGS Estilisme i direcció de perruqueria (CFPS IPC0)

 

 

Àrea Fol

 

  Orientacions

Formació i orientació laboral

 

Empresa i iniciativa emprenedora