Fusta, moble i suro

 

  R.Decret
Boe
Mòduls
Professionals
Orientacions Decret
Currículum

CFFPB Fusteria i moble

 

CFGM Fusteria i moble (CFPM FS10)

 

CFGM Instal·lació i moblament (CFPM FS20)

   

CFGS Disseny i moblament (CFPS FSA0)

   

CFGS Disseny i moblament, perfil professional construccions efímeres i decorats (CFPS FSA1)

       

 

Àrea Fol

 

  Orientacions

Formació i orientació laboral

 

Empresa i iniciativa emprenedora