Fabricació mecànica

 

  R.Decret
Boe
Mòduls
Professionals
Orientacions Decret
Currículum

CFFPB Fabricació i muntatge (CFPB FM10)

 

CFGM Mecanització (CFPM FM20)

 

CFGM Soldadura i caldereria (CFPM FM10)

 

CFGS Construccions metàl·liques (CFPS FMA0)

 

CFGS Disseny en fabricació mecànica (CFPS FMC0)

 

CFGS Programació de la producció en fabricació mecànica (CFPS FMB0)

 
CFGS Programació de la producció en l'emmotllament de metalls i polímers (CFPS FMD0)      

 

Àrea Fol

 

  Orientacions

Formació i orientació laboral

 

Empresa i iniciativa emprenedora