Energia i aigua

 

  R.Decret
Boe
Mòduls
Professionals
Orientacions Decret
Currículum
CFGM Xarxes, instal·lacions i estacions de tractament d'aigua (Títol propi de la Generalitat) (CFPM EA10)      

CFGS Eficiència energètica i energia solar tèrmica (CFPS EAA0)

 

CFGS Gestió de l´aigua (CFPS EAD0)

     

 CFGM Xarxes i estacions de tractament d'aigües (CFPM EA20)

       

CFGS Energies renovables (CFPS EAC0)

 

 

Àrea Fol

 

  Orientacions

Formació i orientació laboral

 

Empresa i iniciativa emprenedora