Electricitat i electrònica

 

  R.Decret
Boe
Mòduls
Professionals
Orientacions Decret
Currículum

CFFPB Electricitat i electrònica (CFPB EE10)

 

CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques (CFPM EE10)

 

CFGM Instal·lacions de telecomunicacions (CFPM EE30)

 

CFGS Automatització i robòtica industrial (CFPS EEB0)

 

CFGS Electromedicina clínica (CFPS EEE0)

     
CFGS Manteniment electrònic (CFPS EEC0)  
CFGS Sistemes electrotècnics i automatitzats (CFPS EEA0)  

CFGS Sistemes electrotècnics i automatitzats, perfil professional instal·lacions elèctriques i comunicacions del vaixell (CFPS EEA1)

   
CFGS Sistemes de telecomunicacions i informàtics (CFPS EED0)  

 

Àrea Fol

 

  Orientacions

Formació i orientació laboral

 

Empresa i iniciativa emprenedora