Edificació i obra civil

 

  R.Decret
Boe
Mòduls
Professionals
Orientacions Decret
Currículum

CFFPB Reforma i manteniment d’edificis

 

CFGM Construcció (CFPM EO20)

   

CFGM Obres d'interior, decoració i rehabilitació (CFPM EO10)

 

CFGS Organització i control d'obres de construcció (CFPS EOC0)

 
 
   

CFGS Projectes d'edificació (CFPS EOB0)

 
CFGS Projectes d'edificació, perfil professional rehabilitació i restauració (CFPS EOB1)    
CFGS Projectes d'obra civil (CFPS EOA0)    
CFGS Projectes d'obra civil, perfil professional sobrestants (CFPS EOA1)    

CFGS Projectes d'obra civil, perfil professional ús d'aplicacions SIG (CFPS EOA2)

   

 

Àrea Fol

 

  Orientacions

Formació i orientació laboral

 

Empresa i iniciativa emprenedora