Comerç i màrqueting

 

  R.Decret
Boe
Mòduls
Professionals
Orientacions Decret
Currículum

CFFPB Serveis comercials

 

CFGM Activitats comercials (CFPM CM10)

   

CFGM Activitats comercials (productes frescos) (CFPM CM11)

   

CFGM Activitats comercials (logística) (CFPM CM12)

     

CFGM Activitats comercials (moda) (CFPM CM13)

   

CFGS Comerç internacional (CFPS CMB0)

   

CFGS Gestió de vendes i espais comercials (CFPS CMA0)

   

CFGS Màrqueting i publicitat (CFPS CMD0)

   

CFGS Màrqueting i publicitat (enològic) (CFPS CMD1)

   

CFGS Màrqueting i publicitat (promoció turística) (CFPS CMD2)

   
CFGS Transport i logística (CFPS CMC0)    
ENGLISH_version_INTERNATIONAL_TRADE    

ENGLISH_version_TRANSPORT&LOGISTICS

   

 

Àrea Fol

 

  Orientacions

Formació i orientació laboral

 

Empresa i iniciativa emprenedora

 

 

Save

Save