Arts gràfiques

 

  R.Decret
Boe
Mòduls
Professionals
Orientacions Decret
Currículum

CFFPB Arts gràfiques

 

CFGM Impressió gràfica (CFPM AF20)

   
CFGM Postimpressió i acabats gràfics (CFPM AF30)    

CFGM Preimpressió digital (CFPM AF10)

   
CFGS Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia (CFPS AFA0)    
CFGS Disseny i gestió de la producció gràfica (CFPS AFB0)    

 

Àrea Fol

 

  Orientacions

Formació i orientació laboral

 

Empresa i iniciativa emprenedora