Agrària

 

  R.Decret
Boe
Mòduls
Professionals
Orientacions Decret
Currículum
CFFPB Activitats agropecuàries  
CFFPB Agrojardineria i composicions florals
CFFPB Aprofitaments forestals
CFGM Activitats eqüestres (CFPM AR60)      
CFGM Aprofitament i conservació del medi natural (CFPM AR30)    

CFGM Producció agropecuària (CFPM AR10)

 

CFGM Producció agropecuària, perfil professional de producció agrícola (CFPM AR11)

   

CFGM Producció agropecuària, perfil professional de producció ramadera (CFPM AR12)

   

CFGM Producció agroecològica (CFPM AR20)

 

CFGM Producció agroecològica, perfil professional de producció agrícola ecològica (CFPM AR21)

   
CFGM Jardineria i floristeria (CFPM AR50)  

CFGS Gestió forestal i del medi natural (CFPS ARA0)

   
CFGS Paisatgisme i medi rural (CFPS ARB0)    
CFGS Paisatgisme i medi rural, perfil professional gestió agropecuària (CFPS ARB1)    

CFGS Ramaderia i assistència en sanitat animal (CFPS ARC0)

   

 

Àrea Fol

 

  Orientacions

Formació i orientació laboral

 

Empresa i iniciativa emprenedora

 

 

Save