Distribució curricular dual Activitats formatives

CFGM Carrosseria (CFPM TM20)

CFGM Manteniment de material rodant ferroviari (CFPM TM40)

CFGM Manteniment d'embarcacions d'esbarjo (CFPM TM60)

CFGM Electromecànica de vehicles automòbils (CFPM TM10)

CFGM Electromecànica de maquinària (CFPM TM30)

 CFGM Conducció de vehicles de transport per carretera (CFPM TM50)

CFGS Automoció (CFPS TMA0)

 

Save