Distribució curricular dual Activitats formatives

CFGM Fabricació i ennobliment de productes tèxtils (CFPM TX10)

CFGM Confecció i moda (CFPM TX50)

CFGS Disseny tècnic en tèxtil i pell (CFPS TXA0)

CFGS Patronatge i moda (CFPS TXE0)

CFGS Vestuari a mida i d'espectacles (CFPS TXB0)