Distribució curricular dual Activitats formatives

CFGM Atenció a persones en situació de dependència, ocupació auxiliar de gerontologia (CFPM SC10)

CFGS Educació infantil, ocupació educador/a infantil en llars d'infants públiques (CFPS SCB0)

CFGS Integració social (CFPS SCC0) (Model 1)

CFGS Integració social (CFPS SCC0) (Model 2)

CFGS Integració social (CFPS SCC0) (Model 3)

CFGS Promoció d'igualtat de gènere (CFPS SCD0)