Distribució curricular dual Activitats formatives

 CFGM Farmàcia i parafarmàcia (CFPM SA20)

 CFGS Audiologia protètica (CFPS SAG0)

CFGS Documentació i administració sanitàries (CFPS SAD0)

CFGS Higiene bucodental (CFPS SAH0)